Te midden van  drie oudere zussen en twee broers wist hij ondanks het strakke keurslijf van een katholieke omgeving, zijn eigen weg te bewandelen. Als kind in de laatste rimpeling van de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog stond zijn jeugd in het teken van de wederopbouw en progressieve denkbeelden. Vooral de seksuele revolutie, hippies, flowerpower, ontzuiling en kritiek op zaken als dienstplicht en de internationale politiek waren vormende elementen. 

Een jonge leraar Nederlands wekte zijn interesse voor poëzie en proza. Diens enthousiaste verhandelingen zetten Marcel aan tot het schrijven van gedichten en korte verhalen; het begin van een hobby. Sindsdien schrijft hij voor verschillende (club)bladen en magazines. Verder levert hij bijdragen aan folders en informatiebulletins.   

Als maatschappelijk werker heeft hij ervaring opgedaan in de hulpverlening. Na een vervolgopleiding werkte hij als coördinator randgroepjongerenwerk en als manager reclassering. Hij maakte zich daarbij hard voor een praktische invulling van zijn vak.

In 2001 nam hij de zorg voor het gezin op zich en voltooide hij meerdere modules Nederlands recht aan de Open Universiteit. Toen de situatie dat toeliet heeft hij tot zijn pensionering gewerkt als gemeentelijk afdelingshoofd. Sindsdien vult hij zijn tijd met schrijven. Om zich verder te bekwamen volgde hij een cursus aan de schrijversvakschool te Amsterdam. 

“De Wende” is Marcels debuutroman. Onlangs is hij begonnen aan een tweede boek over zijn geboortedorp waarbij hij teruggrijpt op verhalen, legendes en eigen waarnemingen.